Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy, změny ÚP č.3 Žiž.Pole

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace)cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby EP

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2024 od 18.30 hod

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí