Archiv dokumentů

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2103/1 cca 165 m2 v k.ú. Žižkovo Pole

SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA (SOP) - návrh rozpočtu na rok 2023, návrh střednědobého výhledu 2023-2026

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v pátek 25.11.2022 od 17:00 hod

Zasedání se bude konatv budově obecního úřadu v zasedací místnosti.

Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. 1. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy Min. Zemědělství

Nabytí účinnosti 1.1.2023

Rozpočtové opatření 13/2022