Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva KRAJE VYSOČINA dne 22.12.2020 od 10.00

zasedání zastupitelstva Kraje č. 8/2020, které se bude konat 22.12.2020 od 10:00 hod v sídle Kraje Vysočina v kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2020 od 17.30 hod

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konat se bude 17.12.2020 od 17:30 hod v budově obecního úřadu, v zasedací místnosti.

Usnesení ze dne 26. 11. 2020

obce Žižkovo Pole konaného dne 26.11. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Žižkovo Pole č. 1-2020

OZV - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žižkovo Pole

Rozpočtové opatření č. 11/2020

SOP - rozpočtové opatření č. 2/2020