Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.6.2022 od 19.00 hod

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1328/20 v k.ú. Žižkovo Pole - cca 100m2

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

které se uskuteční dne 14. června 2022 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Podkladové materiály na toto jednání naleznete

https://www.kr-vysocina.cz/2022/ds-304859/p1=115959

Usnesení ze zastupitelstva konaného 19.5.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Závěrečný účet za rok 2021, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021-schváleno