Archiv dokumentů

Oznámení o záměru směny majetku obce Žižkovo Pole (podíl v LDO)

Rozpočtové opatření č. 13/2020

Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu Žižkovo Pole

VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SE BUDE KONAT DNE 10. 2. 2021  v 13.30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Žižkovo Pole č.p. 9

Záměr pronájmu pozemku p.č. 2103/1 v k. ú. Žižkovo Pole, cca 38,34 m2

rozpočtové opatření č. 12

Schválený rozpočet obce Žižkovo Pole pro rok 2021