Archiv dokumentů

Rozpočtové opatření č 2/2024

usnesení ze dne 25. 4. 2024

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Kraj Vysočina - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy, změny ÚP č.3 Žiž.Pole

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace)cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby EP