Archiv dokumentů

Rozpočtové opatření 12/2022

Rozpočtové opatření 11/2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Žižkovo Pole ze dne 19.10.2022

Výběrové řízení S 1270/17/155

Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id.1/2 k nemovitým věcem v k.ú. Žižkovo Pole

více v příloze

rozpočtové opatření č. 9/2022