Archiv dokumentů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zahájení řízení o změně č. 3 Územního plánu Žiž. Pole

Zahájení řízení o změně č. 3 Územního plánu Žižkovo Pole, veřejné projednání Návrhu změny č. 3 Územního plánu se bude konat dne 24.7.2023 v 15:30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Žižkovo Pole č.p. 9

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21.6.2023 od 18.30 hod

pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

uskuteční se dne 13. června 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 18.5.2023

rozpočtové opatření č. 1/2023 - SOP

NÁVRH - Závěrečný účet SOP, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022