Základní informace

Název organizace: Mateřská škola Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod

Právní forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Žižkovo Pole

IČO: 709 84 921

Adresa: Žižkovo Pole 16, 582 22 Přibyslav

E­mail: mszizkovopole@gmail.com           

Telefon: 569 432 187

Datové schránky: xdek42c

Ředitelka školy: Bc. Michala Najmanová, DiS.

Kapacita MŠ: 25 dětí

Provozní doba: 6.30 – 15.30

Název ŠVP: Krok za krokem s Žižkáčkem