Spolek Motýlek

Spolek Motýlek vznikl v létě 2015 s cílem založit v obci Rodinné centrum pro občany nejen ze Žižkova Pole.  Od ledna 2016 jsme členem celostátní organizace Síť mateřských center (nyní Síť pro rodinu z.s.) a spolupracujeme s Mateřskými centry v regionu.

Naše přání bylo prosté – mít v obci příjemné místo, kde se mohou scházet (nejen) maminky s dětmi, tatínkové, prarodiče, mládež i senioři.

Více na stránkách www.motylekzp.cz