Smlouvy

  • Směnná smlouva mezi  LDO a podílenskými obcemi     Vyvěšeno dne 28.3.2018
  • Smlouva o zemědělském pachtu. Vyvěšeno dne 4. 4. 2018
  • Dodatek ke smlouvě pachtovní č.1. Vyvěšeno dne 4. 4. 2018
  • Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenosné působnosti. Vyvěšeno dne 5. 4.2018
  • Program obnovy venkova - smlouva o poskytnutí dotace č. ZZ02340.0174. Vyvěšeno dne 9.7.2018
  • Program obnovy venkova - smlouva o poskytnutí dotace č. FV02759.0648 Vyvěšeno dne 23.9.2020
  • Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Přibyslav (29.4.2020)