Aktuality

Nové Rehabilitační centrum v Havl. Brodě

v areálu Psychiatrické nemocnice, tel.: 777 918 800, www.reliefhb.cz

otevření!!!!!! 3. 8. 2020 !!!!!!!!!!!!!!

více letáček v příloze

Anketní šetření pro MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Toto anketní šetření je prováděno za účelem zjištění oblastí rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Výstupy ze šetření budou použity při tvorbě nové integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 - 2027.

 Anketní šetření je prováděno anonymně.Podmínkou pro vyplnění je občan starší 15 let trvalým pobytem v území působnosti MAS Havlíčkův kraj, nebo osoba podnikající se sídlem v území působnosti MAS Havlíčkův kraj.

59. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne 13.8.2020 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory.

Uzavírka mostu u obce Modlíkov v termínu 1.8.2020 – 31.10.2020. Objízdná trasa BUSu pře Žižkovo Pole

mezi obcí Modlíkov – Žižkovo Pole  bude vedena objízdná trasa BUS při plánované uzavírce mostu u obce Modlíkov v termínu 1.8.2020 – 31.10.2020.

Objízdná trasa je pouze pro BUS, ostatní budou vedeny přes Vepřovou, Losenice.....

více viz obrázek

 

rekonstrukce silnice I/19 v úseku Keřkov-Stříbrné Hory - objízdná trasa

V souvislosti se zahájenou rekonstrukcí silnice I/19 v úseku Keřkov-Stříbrné Hory informujeme o objízdné trase viz. přílohy

poplatek za odebranou vodu

Nejdřív si musíte zjistit, kolik máte odebráno buď:

na tel 724189749, volat 9.00-12.00,nebo napište

na obec@zizkovopole.cz, odepíši, kolik máte kubíků

poté buď uhradit hotově na obecním úřadě, nebo

platba na účet 9524521/0100, uveďte do zprávy pro příjemce : VODA, JMÉNO, č.p.

cena za vodu je stejná 27,- + 10% DPH = 29,70