Aktuality

Poplatky - odpady, psi

Od 2.1.2023 Vybíráme poplatky za odpady 2023 a psi 2023 nejdéle do 31.3.2023.

Cena za  komunální odpad 450,-/osoba s trv. pobytem, chalupa 450,- Kč, odpady pro podnikatele nebo FO podnikající - komunální odpad 1400,- Kč a separovaný 700,- Kč - musí být smlouva. Poplatky za psy 100,-/pes. 

Informace: 

První vývoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU (popelnic) proběhne v pondělí 9.1.2023, a dále bude následovat každý sudý týden, vždy v PONDĚLÍ

80. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 12. 1. 2023 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Vstupné ZDARMA

TŘI KRÁLOVÉ - sbírka

V sobotu 7. 1. 2023 od 9:00 hod, budou po obci Žižkovo Pole tradičně chodit TŘI KRÁLOVÉ. Přispět můžete do zapečetěné kasičky.

Děkujeme za pomoc

Volby - stanoviště Drive-in pro voliče. kteří jsou v karanténě nebo izolaci

Drive-in stanoviště jsou určena pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, mají trvalý pobyt na území okresu, pro který bylo drive-in stanoviště zřízeno nebo voliči, kterým byl vydán voličský průkaz. U drive-in stanovišť bude hlasování probíhat dne 11. 1. 2023 od 8 do 17 hodin, v případě konání druhého kola volby dne 25. 1. 2023 od 8 do 17 hodin.

Stanoviště, v příloze

Voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, pobývají na území Kraje Vysočina a nemohou ze závažných důvodů využít možnosti hlasovat na drive-in stanovišti a budou chtít hlasovat v místě svého pobytu, mohou se obrátit na krajský úřad prostřednictvím telefonní linky
564 602 607.
Volič požádá krajský úřad o návštěvu zvláštní volební komise, přičemž hlasování v místě bydliště bude probíhat ve dnech 13. 1. 2023 od 8 do 22 hod. a 14. 1. 2023 od 8 do 14 hodin, v případě konání druhého kola volby bude hlasování probíhat ve dnech 27. 1. 2023 od 8 do 22 hod. a 28. 1. 2023 od 8 do 14 hodin.

Vánoční ladění v Žižkově Poli

MŠ zve všechny na "Vánoční ladění", které proběhne v sobotu 3.12. 2022 od 14:00-18:00 hod v sále nad ˇMS v Žižkově Poli.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Občerstvení zajištěno

79. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 8.12.2022 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Vstupné ZDARMA