Aktuality

Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Oznámení Českého telekomunikačního úřadu 


V tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Co je nutné oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu při rušení televizního příjmu přes anténu? Viz příloha

77. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 13.10.2022 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Pohádka pro děti "O veliké řepě"

Divadelní spolek Frištenský a Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské zve na pohádku"O veliké řepě"

18.9.2022 od 10:00 hod v Chotěboři, Kosmonautů 1665, COOP HB u Pavluši, 1. patro

31. Mlékárenské dny v Přibyslavi

7. - 11. 9. 2022

více v příloze na plakátu 

Setkání HARMONIKÁŘŮ - 25.9.2022 od 13:00 hod

Obec Žižkovo Pole a Sportovci Žižkovo Pole Vás srděčně zvou na 1. Setkání HARMONIKÁŘŮ. Bude se konat v neděli 25.9.2022 od 13:00 hod v sále nad Mateřskou školou (1.patro - možnost bezbariérového přístupu). 

Vstupné 50,- Kč

Občerstvení zajištěno.