Aktuality

67. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 9.12.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Změny v programové nabídce 23. 11. 2021 - kabelová televize

Vážení partneři,

vezměte prosím na vědomí, že dne 23. 11. 2021 proběhnou změny v programové nabídce Interaktivní TV.

Základní programová nabídka Pro začátek

· Přidání nových kanálů Prima STAR HD, Nova Lady HD a Prima Show HD

Tematická nabídka Sport a zábava

· Kanál Golf Channel SD nahrazujeme HD verzí

· Kanál Leo TV/Extasy nahrazujeme kanálem Brazzers HD

Nabídka Mých 5/10/15

· Přidání nových kanálů Boomerang a Extasy HD

· Kanál Golf Channel SD nahrazujeme HD verzí

· Kanál Leo TV/Extasy SD nahrazujeme kanálem Leo TV HD

· Kanál Hustler nahrazujeme kanálem Reality Kings HD

· Kanál Private nahrazujeme kanálem Brazzers HD

V nabídce Komplet se zohlední všechny výše uvedené změny.

V příloze naleznete aktualizovaný přehled programové nabídky a loga nových kanálů.
Prosím o informování vašich zákazníků.

66. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory ve čtvrtek 11.11.2021 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory. Na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Prosím, nutné dodržování hygienických opatření dle vlády ČR

Vývoz komunálního odpadu

Tímto sdělujeme, že zastupitelstvem obce Žižkovo Pole byla schválená ZMĚNA VE VYVÁŽENÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, a to:

Od 1. 11. 2021 bude vývoz popelnic pravidelně 1x14 dní CELOROČNĚ

!!!!! Již už nebudou svozy 1 x týdně, ty se ruší !!!!!!!!

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ve smyslun ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona 458/2000Sb, v platném znění, se upozorňují vlastníci a uživatelé pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované ČEZ Distribuce a.s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ

Plánovaná odstávka elektřiny v obci Žižkovo Pole

Plánovaná odstávka elektřiny zahrnuje určité lokalita, a to:

dne 16.11.2021 od 8:30 - 14:30 hod.

Žižkovo Pole čísla popisné:

2,3,4,5,6,7,8,10,21,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44,45,45,51,57,60,61,62,63,65,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,104,110,116,128,155 a kat. území Žižkovo Pole parc. č. 90

viz příloha